החלו מבחני הקבלה והמיון לעמל אנרג'י טק

החלו מבחני המיון למגמות חשמלאי מוסמך ומיכון תעשיתי לתלמידי עמל אנרג'י טק לשנת הלימודים תשע"ח, לבוגרי כיתות ט.