70 שנה למדינת ישראל ו-95 שנות אנרגיה בעמל אנרג'י טק