הכשרה מקצועית- חזרנו למקומות העבודה בחברת החשמל!

3