שכבות בית הספר

בית ספר הינו בעל אוריינטציה לתחום האנרגיה, החשמל והסביבה בחברת החשמל ובתעשייה

חטיבה עליונה

חטיבה עליונה