שכבות בית הספר

בית ספר הינו בית ספר צומח עם אוריינטציה לתחום האנרגיה, החשמל והסביבה בחברת החשמל ובתעשייה

חטיבה עליונה

חטיבה עליונה