מעגלי שיח בנושאים אקטואלים בעמל אנרג'י טק

מעגלי שיח מיוחדים נערכו בעמל אנרגיטק.
את המעגלים הנחו תלמידי כיתות יב, שעברו הדרכה ע"י מורן שוורץ.
התלמידים עסקו בכל הנקודות הכואבות בחברה הישראלית, והתבקשו לבחור את הנקודה הכואבת ביותר לדעת הקבוצה, ולהציע פתרונות.
מעגלי השיח היו רב גילאים ובשיתוף גם מורים. רוב הקבוצות בחרו את נושא הזנחת ניצולי השואה והקשישים.
הפעילות היתה חלק משבוע מעגלי שיח הנערך בכל בתי הספר של עמל.