תחרות הדמוקרטון של רשת עמל

תחרות הדמוקרתון תתקיים בלילה שבין ה 6-7 למרץ 2018