הכשרה מקצועית- חזרנו למקומות העבודה בחברת החשמל!

עם חזרת המשק לשגרה , החלה לפעול מחדש גם תכנית התעסוקה של חניכים מביה"ס אנרג'י טק בחברת חשמל , המשלבת בין העבודה המעשית במפעלים והלימודים בבית הספר, ופועלת בהלימה את תכנית הלימודים של החניכים ממגמות חשמל, ומיכון ותעשייתי.

התלמידים משולבים במקומות העבודה בין יום ליומיים, כל אחד בהתאם לתכנית הלימודים הבית ספרית , ומועסקים על תקן חניכים בבתי המלאכה , ובמחלקות נוספות בחברת חשמל.

בתכנית אשר פועלת מזה 3 שנים , מועסקים כעובדי חברת החשמל ,  כ-70 תלמידים מכיתות יא'-יב' , אשר בנוסף להכשרתם המעשית , גם מקבלים שכר עבור עבודתם.

התכנית פועלת בשיתוף עם הגורמים הרלוונטים בחברת החשמל , עם משרד העבודה , ורשת עמל, וזאת על מנת לאפשר לתלמידים תעסוקה במסגרת לימודיהם , שמהווה עבורם התנסות מעשית בתחום הכשרתם , ומקנה להם כישורי עבודה לקראת חייהם הבוגרים.