למידה בעת חירום

מערכת שבועית ללמידה

כיתות י ממשיכות ללמוד באופן מקוון לפי המערכת
כיתות י"א וכיתות י"ב- למידה בבית הספר בהתאם לכללים

מערכת שעות שבועית לכיתת י' חשמל

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

מפגש בוקר

10:00-10:15

 

אמיר לבון

אמיר לבון

אמיר לבון

אמיר לבון

אמיר לבון

שיעור 1

10:30-11:15

 

 

 

מתמטיקה

 

אורי לרנר / משה פקלר (שרה דינר) / פני הדר (דניאל איסטומין)

ידע עם ואזרחות

 

ענבל הופמן (גאיה כהן)

אנגלית

 

מילה מצליח / אמיר לבון

ידע עם ואזרחות

 

ענבל הופמן  (גאיה כהן)

מערכות ספרתיות

 

לאה זבריז'ר / עמרן אמסלם

שיעור 2

11:30-12:15

 

 

 

תורת החשמל

 

לאה זבריז'ר / עמרן אמסלם

הכנה לעבודה

 

דניאל שמעוני (הנוע"ל) / מורן שוורץ

חנ"ג

 

ורד בן ארי

תורת החשמל

 

לאה זבריז'ר / עמרן אמסלם

לשון

 

הדר כהן / לירז גולן (גאיה כהן)

שיעור 3

12:45-13:30

 

 

 

כישורי חיים

 

שרה דינר

 

מערכות ספרתיות

 

לאה זבריז'ר / עמרן אמסלם

לשון

 

הדר כהן / לירז גולן (גאיה כהן)

מתמטיקה

 

אורי לרנר / משה פקלר (שרה דינר) / פני הדר (דניאל איסטומין)

אנגלית

 

מילה מצליח / אמיר לבון

סיכום יום

13:30-13:45

 

 

 

שרה דינר

לאה זבריז'ר / עמרן אמסלם

הדר כהן / לירז גולן

אורי לרנר / משה פקלר / פני הדר

סיכום שבועי – אמיר לבון

קבוצות תגבור

14:00-15:00

 

 

יזמות – אורית להב

(לפי קבוצות)

יזמות – אורית להב

(לפי קבוצות)

יזמות – אורית להב

(לפי קבוצות)

 

שיעורים פרטניים

15:00-16:00

 

 

 

לשון- הדר כהן : ניב, אורי

 

אנגלית- אמיר לבון: עמית

 

אנגלית- דניאל איסטומין: תומר

דורין וסרשטיין – לידור

מתמטיקה- פני: (לפי הצורך)

דורין וסרשטיין – לידור

 

 

מערכת שעות שבועית לכיתת י' מיכון

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

מפגש בוקר

10:00-10:15

 

אורי לרנר

אורי לרנר

אורי לרנר

אורי לרנר

אורי לרנר

שיעור 1

10:30-11:15

 

 

 

מתמטיקה

 

אורי לרנר / משה פקלר (שרה דינר) / פני הדר (דניאל איסטומין)

מיכון תעשייתי

 

דינה נרבוני

כישורי חיים / שרה דינר

חנ"ג

 

ורד בן ארי

מיכון תעשייתי

 

דינה נרבוני

שיעור 2

11:30-12:15

 

 

 

לשון

 

הדר כהן / לירז גולן (גאיה כהן)

אנגלית

 

מילה מצליח / אמיר לבון

 

לשון

 

הדר כהן / לירז גולן (גאיה כהן)

ידע עם ואזרחות

 

ענבל הופמן (גאיה כהן)

אקטואליה

 

מורן שוורץ

שיעור 3

12:45-13:30

 

 

 

קריאת שרטוט

 

רביד ידומי

הכנה לעבודה

 

דניאל שמעוני (הנוע"ל) / מורן שוורץ

אנגלית

 

מילה מצליח / אמיר לבון (דניאל איסטומין)

 

מתמטיקה

 

אורי לרנר / משה פקלר (שרה דינר) / פני הדר (דניאל איסטומין)

קריאת שרטוט

 

רביד ידומי

סיכום יום

13:30-13:45

 

 

 

רביד ידומי

מורן שוורץ

מילה מצליח / אמיר לבון

אורי לרנר / משה פקלר / פני הדר

סיכום שבועי- אורי לרנר

קבוצות תגבור

14:00-15:00

 

שרטוט- רביד ידומי (לפי הצורך)

יזמות – משה פקלר (לפי קבוצות)

 

יזמות – משה פקלר (לפי קבוצות)

 

שיעורים פרטניים

15:00-16:00

 

 

 

דורין וסרשטיין- שנהב

מתמטיקה- אורי לרנר: (לפי הצורך)

דורין וסרשטיין- שנהב

 

 

 

 

מערכת שעות– י"א חשמל קבוצה 1

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

1

8:00-8:45

תורת החשמל / לאה זבריז'ר

מערכות ספרתיות / עמרן אמסלם

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

פיזיקה / עמרן אמסלם

לשון / לירז גולן, גאיה כהן

2

8:45-9:25

תורת החשמל / לאה זבריז'ר

מערכות ספרתיות / עמרן אמסלם

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

פיזיקה / עמרן אמסלם

לשון / לירז גולן, גאיה כהן

3

9:40-10:25

תורת החשמל / לאה זבריז'ר

מערכות ספרתיות / עמרן אמסלם

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

ארדואינו / עמרן אמסלם

4

10:25-11:05

אנגלית / מילה מצליח, גאיה כהן

תורת החשמל / לאה זבריז'ר

מערכות ספרתיות / עמרן אמסלם

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

ארדואינו / עמרן אמסלם

5

11:15-12:00

אנגלית / מילה מצליח, גאיה כהן

תורת החשמל / לאה זבריז'ר

מערכות ספרתיות / עמרן אמסלם

אזרחות / ענבל הופמן, גאיה כהן

ארדואינו / עמרן אמסלם

6

12:15-13:00

אנגלית / מילה מצליח, גאיה כהן

תורת החשמל / לאה זבריז'ר

מערכות ספרתיות / עמרן אמסלם

אזרחות / ענבל הופמן, גאיה כהן

ארדואינו / עמרן אמסלם

מערכת שעות– י"א חשמל קבוצה 2

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

1

8:00-8:45

אנגלית / מילה מצליח, גאיה כהן

תורת החשמל / לאה זבריז'ר

מערכות ספרתיות / עמרן אמסלם

אזרחות / ענבל הופמן

פיזיקה / עמרן אמסלם

2

8:45-9:25

אנגלית / מילה מצליח, גאיה כהן

תורת החשמל / לאה זבריז'ר

מערכות ספרתיות / עמרן אמסלם

אזרחות / ענבל הופמן

פיזיקה / עמרן אמסלם

3

9:40-10:25

אנגלית / מילה מצליח, גאיה כהן

תורת החשמל / לאה זבריז'ר

מערכות ספרתיות / עמרן אמסלם

ארדואינו / עמרן אמסלם

לשון / הדר כהן, לירז גולן, גאיה כהן

4

10:25-11:05

תורת החשמל / לאה זבריז'ר

מערכות ספרתיות / עמרן אמסלם

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

ארדואינו / עמרן אמסלם

לשון / הדר כהן, לירז גולן, גאיה כהן

5

11:15-12:00

תורת החשמל / לאה זבריז'ר

מערכות ספרתיות / עמרן אמסלם

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

ארדואינו / עמרן אמסלם

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

6

12:45-13:30

תורת החשמל / לאה זבריז'ר

מערכות ספרתיות / עמרן אמסלם

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

ארדואינו / עמרן אמסלם

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

 

 

מערכת שעות– י"א מיכון קבוצה 1

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

1

8:00-8:45

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

אזרחות / ענבל הופמן

 

אזרחות / ענבל הופמן, גאיה כהן

2

8:45-9:25

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

אזרחות / ענבל הופמן

 

אזרחות / ענבל הופמן, גאיה כהן

3

9:40-10:25

מתמטיקה / פני הדר, דניאל איסטומין

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

לשון / הדר כהן

 

מיכון תעשייתי / רביד ידומי

4

10:25-11:05

לשון / הדר כהן

אנגלית / מילה מצליח

לשון / הדר כהן

 

מיכון תעשיתי / רביד

5

11:15-12:00

מיכון תעשייתי / רביד ידומי

אנגלית / מילה מצליח

מיכון תעשייתי / דינה נרבוני

 

מיכון תעשייתי / דינה נרבוני

6

12:45-13:30

מיכון תעשייתי / רביד ידומי

אנגלית / מילה מצליח

מיכון תעשייתי / דינה נרבוני

 

מיכון תעשייתי / דינה נרבוני

מערכת שעות– י"א מיכון קבוצה 2

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

1

8:00-8:45

לשון / הדר כהן, גאיה כה

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

לשון / הדר כהן

 

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

2

8:45-9:25

לשון / הדר כהן

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

לשון / הדר כהן

 

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

3

9:40-10:25

אזרחות / ענבל הופמן

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

אזרחות / ענבל הופמן

 

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

4

10:25-11:05

אזרחות / ענבל הופמן

אנגלית / אמיר לבון,

אזרחות / ענבל הופמן

 

מיכון תעשייתי / דינה ידומי

5

11:15-12:00

מיכון תעשייתי / דינה נרבוני

אנגלית / אמיר לבון, גאיה כהן

מיכון תעשייתי / רביד ידומי

 

מיכון תעשייתי / רביד ידומי

6

12:45-13:30

מיכון תעשייתי / דינה נרבוני

אנגלית / אמיר לבון, גאיה כהן

מיכון תעשייתי / רביד ידומי

 

מיכון תעשייתי / רביד נרבוני

 

 

מערכת שעות– י"ב חשמל קבוצה 1

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

1

8:00-8:45

המרת אנרגיה / עמרן אמסלם

לשון / לירז גולן, גאיה כהן

פיזיקה / לאה זבריז'ר

מעבדת חשמל / מיכה תורג'מן

מעבדת בקרים מתוכנתים / לאה זבריז'ר

2

8:45-9:25

המרת אנרגיה / עמרן אמסלם

לשון / לירז גולן, גאיה כהן

פיזיקה / לאה זבריז'ר

מעבדת חשמל / מיכה תורג'מן

מעבדת בקרים מתוכנתים / לאה זבריז'ר

3

9:40-10:25

המרת אנרגיה / עמרן אמסלם

אזרחות / ענבל הופמן

פיזיקה / לאה זבריז'ר

מעבדת חשמל / מיכה תורג'מן

מעבדת בקרים מתוכנתים / לאה זבריז'ר

4

10:25-11:05

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

אזרחות / ענבל הופמן

אנגלית / מילה מצליח, גאיה כהן

מעבדת חשמל / מיכה תורג'מן

מעבדת בקרים מתוכנתים / לאה זבריז'ר

5

11:15-12:00

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

אנגלית / מילה מצליח, גאיה כהן

מעבדת חשמל / מיכה תורג'מן

מעבדת בקרים מתוכנתים / לאה זבריז'ר

6

12:45-13:30

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

מתמטיקה /פני הדר, דניאל איסטומין

אנגלית / מילה מצליח, גאיה כהן

מעבדת חשמל / מיכה תורג'מן

מעבדת בקרים מתוכנתים / לאה זבריז'ר

 

 

מערכת שעות– י"ב חשמל קבוצה 2

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

1

8:00-8:45

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

אזרחות / ענבל הופמן

אנגלית / מילה מצליח, גאיה כהן

מעבדת בקרים מתוכנתים / לאה זבריז'ר

מעבדת חשמל / מיכה תורג'מן

2

8:45-9:25

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

אזרחות / ענבל הופמן

אנגלית / מילה מצליח, גאיה כהן

מעבדת בקרים מתוכנתים / לאה זבריז'ר

מעבדת חשמל / מיכה תורג'מן

3

9:40-10:25

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

לשון / הדר כהן, גאיה כהן

אנגלית / מילה מצליח, גאיה כהן

מעבדת בקרים מתוכנתים / לאה זבריז'ר

מעבדת חשמל / מיכה תורג'מן

4

10:25-11:05

המרת אנרגיה / עמרן אמסלם

לשון / הדר כהן, גאיה כהן

פיזיקה / לאה זבריז'ר

מעבדת בקרים מתוכנתים / לאה זבריז'ר

מעבדת חשמל / מיכה תורג'מן

5

11:15-12:00

המרת אנרגיה / עמרן אמסלם

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

פיזיקה / לאה זבריז'ר

מעבדת בקרים מתוכנתים / לאה זבריז'ר

מעבדת חשמל / מיכה תורג'מן

6

12:45-13:30

המרת אנרגיה / עמרן אמסלם

מתמטיקה / אורי לרנר, שרה דינר

פיזיקה / לאה זבריז'ר

מעבדת בקרים מתוכנתים / לאה זבריז'ר

מעבדת חשמל / מיכה תורג'מן

 

 

מערכת שעות– י"ב מיכון

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

1

8:00-8:45

 

לשון / הדר כהן

פיזיקה / רביד ידומי

פרקי מכונות / רביד ידומי

מיכון תעשייתי / דינה נרבוני

2

8:45-9:25

 

לשון / הדר כהן

פיזיקה / רביד ידומי

פרקי מכונות / רביד ידומי

מיכון תעשייתי / דינה נרבוני

3

9:40-10:25

 

בגרות במיכון / רביד ידומי

פיזיקה / רביד ידומי

פרקי מכונות / רביד ידומי

מיכון תעשייתי / דינה נרבוני

4

10:25-11:05

 

בגרות במיכון / רביד ידומי

מתמטיקה / פני הדר, דניאל איסטומין

אנגלית / מילה מצליח

אזרחות / ענבל הופמן

5

11:15-12:00

 

בגרות במיכון / רביד ידומי

מתמטיקה / פני הדר, דניאל איסטומין

אנגלית / מילה מצליח

אזרחות / ענבל הופמן, גאיה כהן

6

12:45-13:30

 

בגרות במיכון / רביד ידומי

מתמטיקה / פני הדר, דניאל איסטומין

אנגלית / מילה מצליח

אזרחות / ענבל הופמן, גאיה כהן

 

מערכת שבועית ללמידה מרחוק

מטרות:

 • שגרה בעת חירום – חזרה למסגרת לימודים בית ספרית, תוך התחשבות במצב המיוחד בעקבות התפרצות נגיף הקורונה.
 • יצירת שגרת למידה משמעותית המבוססת על "למידה מרחוק", על מנת לעמוד ביעדים הלימודיים הנדרשים.
 • מתן מסגרת ושגרת יום המבוססת על תוכנית לימודים שבועית לתלמידים שתפורסם כל שבוע.
 • הכנת התלמידים לבחינות המעבר (שכבת י'), הגמר והבגרות הצפויים בסוף השנה הנוכחית (שכבות י"א, י"ב).
 • עיסוק בתכנים ערכים וחברתיים, תוך שימת דגש על יום הזיכרון לשואה ולגבורה שיחול השבוע.
 • מתן מענה רגשי לתלמידי ביה"ס בתקופה בה המשק פועל בתנאי אי וודאות ומייצר תחושות של חרדות, מצוקות ואי נוחות
 • שימור הקשר בין תלמידי בית הספר לבין המורים ובין התלמידים לבין עצמם.
 • לידיעתכם, הציונים בתעודה יהיו מבוססים על נוכחות והשתתפות במפגשים המקוונים והגשת המטלות בזמן שנקבע.

השיטה:

מסגרת השעות הינה מחייבת הן את צוות המורים והן את התלמידים. בגלל אופי הלמידה מרחוק הסמכות ההורית הינה קריטית ולכן יש צורך בשיתוף ההורים בתהליכי הלמידה על מנת לעזור לתלמידים לעמוד במסגרת הזמנים ובמטלות התפקודיות והלימודיות.

בכל בוקר בשעה 10:00 בדיוק נתחיל את יום הלימודים בהתאם למערכת הלימודים השבועית הכוללת שיעורים כיתתיים, שיעורים על פי קבוצות לימוד, קבוצות לתגבור ושיעורים פרטניים. בנוסף, בכל יום יתקיים מפגש מסכם יומי עם מחנך הכתה.

מחנכי הכיתות ירכזו את המידע והצרכים השונים של התלמידים, כמו כן את הנוכחות ואת ההצלחות והקשיים שעולים במסגרת הלמידה, וזאת על מנת שנוכל להתאים ולדייק את הלמידה עבור כל תלמיד בהמשך.

קבוצות הלימוד והשיעורים הפרטניים הינם דינמיים, ויכולים להשתנות הן במהלך השבוע הקרוב והן במהלך המשך הלמידה מרחוק ולכן חשוב להיות מעודכנים. חשוב שכל תלמיד הרשום לשיעור פרטני יקפיד להשתתף בו.

כלי ההוראה המרכז יהיה הכיתה המקוונת של המשו"ב. צוות ביה"ס ייתן מענה טכני לצורך סיסמאות ועזרה בהתחברות (ניתן לפנות עם בעיות טכניות למשה, לאורית או ללירז). לצורך איפוס סיסמה יש לפנות ללירז.

אופי השיעור אינו פרונטלי (מורה עומד ומדבר מול הכיתה), השיעור המקוון יורכב מפרקי זמן קצרים הכוללים הקניית חומר, למידה עצמית, למידת עמיתים ותרגול, תוך שימוש במגוון האמצעים הטכנולוגיים והלימודיים העומדים לרשותנו בתקופה זו.

השיעורים יכללו מטלות לימודיות אותן יש להגיש בפרק הזמן שהוגדר עבורן.

סביבות למידה בענן

 • לכניסה לסביבת G Suite  ( באמצעות חשבון מייל ארגוני שהונפק לתלמידים ולמורים) יש ללחוץ על הלינק ולעקוב אחר ההוראות .
  כל מורה יכול להכין כיתה בגוגל קלאסרום ולהזמין את התלמידים אליה.
 • לכניסה לסביבת אופיס 365 ( באמצעות סיסמה אחידה לכל תלמיד) יש  ללחוץ על הלינק ולעקוב אחר ההוראות ( כולל סרטון) 

RSS למידה לעת חירום- מופעל ע"י משרד החינוך

לומדים ומשתפים מרחוק – לינק

הענן החינוכי- לינק